Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

  1. Levering van uw product : De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. De goederen worden slechts verzonden na ontvangst van de betaling. Isis Shop doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product snel ontvangt . Wanneer een voorwerp niet in stock is, kan het gebeuren dat u tot 6 weken moet wachten voor de levering. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en Isis Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.
  2. Overeenkomst tussen u en Isis Shop : Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Isis Shop wanneer Isis Shop de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Isis Shop uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt. Isis Shop kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn ( 3 weken ) nadat u een bevestiging van verzending via mail ontving. Isis Shop houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn.
  3. Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 7 dagen na ontvangst : De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving ( Bijv. 3 werkdagen ). Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Verzendingskosten worden nooit terugbetaald. Bij eventuele ontevredenheid over producten die speciaal gefabriceerd of gepersonaliseerd werden, en die dus niet standaard voorkomen op onze website, wordt het betaalde voorschot nooit terugbetaald. Isis Shop kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd, wanneer de producten door de klant beschadigd werden of wanneer de goederen later dan 7 dagen werden teruggezonden.
  4. Privacybeleid : Isis Shop respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij hebben die informatie over u nodig om uw bestellingen zo vlug en vlot mogelijk uit te voeren.
  5. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie : De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn.